A- A A+

lang switcher

Dzień Doktoranta - Seminarium naukowe doktorantów

Sprawozdanie z Seminarium naukowego doktorantów

 

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii w ramach obchodów 200-lecia SGGW w Warszawie odbyło się Seminarium w dniach 23 i 24 marca 2015 roku. Pierwszego dnia wygłoszono następujące referaty okolicznościowe:

 

  • Anna Mrozowska (doktorantka UAM w Poznaniu, członek PKA), Robert Kiliańczyk (doktorant SGGW w Warszawie, członek PKA):Prawa i obowiązki doktoranta według aktualnych przepisów”

  • prof. Piotr Stypiński (członek PKA), dr hab. Wojciech Borucki:Efekty kształcenia na studiach doktoranckich”

  • dr Krystyna Oracz: „Skuteczne pozyskiwanie grantów”

  • dr hab. Krzysztof Pawłowski prof. SGGW: „Możliwości i znaczenie zagranicznych studiów, staży i współpracy”

 

W części roboczej Seminarium 17 doktorantów II roku (kierownik dr hab. Wojciech Borucki) i 13 doktorantów IV roku (kierownik prof. dr hab. P. Stypiński) wygłosiło swoje prezentacje, mając do dyspozycji 15 min na referat i 5 min na dyskusję. Komisje oceniające te referaty oraz pracownicy Wydziału łącznie z promotorami lub opiekunami naukowymi doktorantów wyrazili generalnie pozytywną opinię o postępach ich rozwoju naukowego. Seminarium wywołało dyskusję po każdym referacie, która była inspirująca dla doktorantów.

 

Na podstawie punktowych ocen Komisji Wydziałowej ustalono następujący ranking najlepiej ocenionych trzech doktorantów w grupie słuchaczy II roku i IV roku:

 

  • Słuchacze II roku - Agnieszka Kolka, Marlena Stawska, Joanna Olszewska

  • Słuchacze IV roku - Katarzyna Ciąćka, Edmund Kozieł, Justyna Fidler

 

W imieniu Komitetu organizacyjnego

Wiesław Mądry, Józef Chojnicki