A- A A+

lang switcher

 

Wydział Rolnictwa i Biologii jest najstarszym wydziałem SGGW, utworzonym w 1906 roku. Mamy ponad stuletnią historię kształcenia na kierunku Rolnictwo, a od ponad 15 lat prowadzimy studia na kierunku Biologia, kilka lat temu uruchomiliśmy pierwszy w Polsce interdyscyplinarny kierunek Inżynieria ekologiczna oraz Ekologoczne Rolnictwo i Produkcja Żywności (prowadzone w języku angielskim). Kształcenie na naszych kierunkach odbywa się w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach.